Ingeborg og Jens Poulsens Slægtsdatabase

Notater


Træ:  

Match 1 til 10 fra 1,038

      1 2 3 4 5 ... 104» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1
Name: Rasmus Christensen
Birth Date: Sep 1814
Birth Place: Moen, Denmark
Death Date: Jul 1894
Death Place: near Weston, Pottawattamie, Iowa
Source: Saints' Herald Obituaries, 1894, p. 514
Notes: Rasmus Christensen was baptized a member of the Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints on 13 July 1891 by Hans Petersen 
Christensen, Rasmus (I2354)
 
2 Kirsten Hansdatter gifter sig ca. 1745 med grdf., Jens Jørgensen med tilnavnet "den unge"
matr.26a. Østerbygaard i Østerby. Der var 3 børn i ægteskabet og af dem får sønnen Jørgen
Jensen som er gift med Mette Storm, den 11 jan. 1771 fæstebrev på sin fødegård (Østerbygaard).

Hans søn Niels Jørgensen fæster gården (Østerbygaard) d. 11 jan. 1812 og gifter sig med Johanne Ejlers
datter fra. matr.16a Solagergaard i dette ægteskab var der 5 børn:-
a. Mette Marie Nielsdatter født 23 apr. 1816
b. Jørgen Nielsen født 16 nov.1817
c. Maren Nielsdatter født 12 aug.1819
d. Peder Ejler Nielsen født 13 apr. 1823
e. Birthe Kirstine Nielsdatter født 03 nov.1827, gift/ m Jens Larsen, Nr. Mølle
Ingen af disse børn får gården (Østerbygaard) i fæste, men Mette Marie Nielsdatter gifter sig med grdf.
Rasmus Madsen matr.5a, Egnskroggaard i Millinge. 
Hansdatter, Kirsten (I484)
 
3 Maren Hansdatter gifter sig ca. 1735 med grdf. Rasmus Larsen Haastrup i Millinge,
matr.17a, Højagergaard, de fik 6 børn og sønnen Mads Rasmussen Haastrup fæster sin
fødegaard i 1787 og hans ældste søn Rasmus Madsen Haastrup overtager fæstet i 1809.

Den næste fæster er Søren Rasmussen, søn af den forrige fæster ( Haastrup navnet er nu væk )
som overtager den i 1854 og senere køber den til selveje. Da han døde i 1881 overtog
sønnen Hans Christian Sørensen sin fædrene gård, gården som har gået i arv fra far til søn i
mere end 200 år er stadig beboet af efterkommere fra Hans Hansen, Øster Jomfrugaard. 
Hansdatter, Maren (I482)
 
4 Peder Hansen fæster ca.1(?) Ellegaard i Millinge efter rytterbonden Hans Jørgensen
Ellegaard, han gifter sig med enken Maren Jørgensdatter og tager navnet Ellegaard,
ægteskabet var barnløst.

Maren Jørgensdatter dør i 1764 og Peder Hansen Ellegaard gifter sig d. 31 jan.1765 i Horne
Kirke med Karen Jørgensdatter som var født d.12 mar.1732 som datter af Jørgen Jørgensen
og hustru Johanne Povelsdatter.

Peder Hansen Ellegaard dør 1768 og efterlader sig hustruen samt 2 tvillingedøtre
a. Karen Pedersdatter født 1767 gift med hmd og væver Niels Nielsen, Svanninge
b. Maren Pedersdatter født 1767 begr. 11 jan. 1791 
Ellegård, Peder Hansen (I483)
 
5 Hans Hansen fik tilnavnet " den unge " han fæster 4 maj 1752, Hans Jensens gård matr.8a i
Falsled og gifter sig med datteren på gården Birthe Hansdatter, deres søn Hans Hansen får
den 22 juni 1797 fæstebrev på gården og gifter sig med Maren Pedersdatter.
den 28 aug.1844 er det deres søn som overtager fæstet og efter ham følger hans søn også
med navnet Hans Hansen. 
Unge", Hans Hansen, "Den (I485)
 
6 Augusta flytter til Sverige og gifter sig med Alfred Wognsson, og de får 5 børn (info 9.7.2001 fra Agneta Åhberg, Sverige, "enligt Svensk befolkning") Brandrup, Augusta Otilia (I1050)
 
7 Fra Assens kirkebog:
"Søndag 9 dec 1812 lod Grovsmed Rasmus Iversen og hustru Adolphine fød Thode deres datter fød 2. nov hjemmedøbt og kaldet Ane Elisabeth i kirken i sin dåb conf. Lovise Thode bar frem, Sofie Jørgensdatter stod hos, Frid? Mathiesen Schmidt, Carl Thode og Lars Schultz var faddere". Hornsyld / H.Lund (præst og degn?)

Sofie Jørgensdatter, der "stod for" må være Adolphines yngre søster. Carl er Adolphines lillebror.

Ane Iversen bor ved FT 1834 hjemme i Ladegaardsgade nr.175 (nu nr.15) og er ugift.

Ved FT 1840 er Ane ugift, husjomfru, Nymarksgård, Haarslev, Skovby, Odense.

Odense, Skovby, Haarslev, Nÿemark, , Nÿemarksgaard, 75, FT-1840 :
Axel Hart, 45, Gift, , Propritair,
Sophie Magdalena Mørk, 37, Gift, , hans Kone,
Ane Elisabeth Iversen, 28, Ugift, , Huusjomfru,
Rasmus Michelsen, 34, Ugift, , Tjenestefolk,
And: Rasmus Pedersen, 24, Ugift, , Tjenestefolk,
Søren Hansen, 26, Ugift, , Tjenestefolk,
Niels Rasmussen, 20, Ugift, , Tjenestefolk,
Jens Jensen, 55, Ugift, , Tjenestefolk,
Ane M. Nielsdatter, 29, Ugift, , Tjenestefolk,
Ane Catrine Nielsdatter, 23, Ugift, , Tjenestefolk,
Martha Catrine Poulsdatter, 23, Ugift, , Tjenestefolk,

Ved FT 1845, 33 år og ugift, arbejder Ane på Raunsholdt hovedgaard som huusjomfrue (bror Carl Adolph er forøvrigt smed samme sted).

Ved FT 1850, 38 år og ugift, arbejder Ane stadig på Raunsholdt hovedgaard som huusjomfrue, men Carl Adolph er rejst til Odense, Nørregade nr. 390, jvf. FT 1850 fra Odense. Her er han smedemester.


Ved Thode Magnus Peter Iversens dåb 15.04.1866 er Frøken Ane Iversen, Gavnø, nævnt i kirkebogen som en af fadderne.

Jvf. FT 1860 er Ane Elisabeth ikke på Gavnø, Veilø Sogn på dette tidspunkt, dvs Ane må være kommet til Gavnø senere end 1860, men før 1866.

Ane Elisabeth er 1. aug. 1869 fadder ved Rasmus Iversens dåb - søn af hendes broder Anders Frederik Iversen - i Assens.

Ved FT 1870, Gavnø, Præstø Amt, Hammer Herred, Veilø Sogn:
Ane Elisabeth Iversen, 57 år, ugift, tjenestetyende, husholderske på Gavnø Hovedgård (opsl. 65)

Ved FT 1880, Gavnø Ladegård, Veilø Sogn:
Nr. 20 (opsl 7) Anna Elisabeth Iversen, 67 år, ugift, Lutheran, Assens, Husjomfru.
- endvidere findes her: Laura Mathilde Christiane Iversen, 18 år, Assens, husholdningselev. Laura er datter af Anders Frederik Iversen, der jo er Ane's lillebror. Ane har jo nok skaffet Laura elevpladsen på Gavnø.

I 1890 er ingen af de to mere på Gavnø.

Ane var ved sin død i 1897 husbestyrerinde hos smedemester Jens Jensen (ugift) Ladegårdsgade nr. 43, Assens. 
Iversen, Ane Elisabeth (I134)
 
8 Skrevet af højskoleforstander J.P. Kristensen-Randers om tonekunstneren Hans Hansen (se fynshistorie.dk)

" Jens Simonsen der døde som mekaniker i Vester Skerninge 1876, omtales ikke sjældent endnu i sin hjemegn. Han skal omved 1820 have været opsynsmand ved den instrumentsamling, som H.C. Ørstedbrugte til sine forsøg , og sagnet vil mene at det egentlig var Jens Simonsen der opdagede elektromagnetismen." 
Simonsen, Jens (I974)
 
9 "Lods drocknet" ANDERSEN, Rasmus (I781)
 
10 "Pleidatter af præsten i Raade og Tombs præstegjæld" (kilde: Mads Pedersen Maaløe's slægtsbog, Assens lokalhistoriske museum) Hansen, Inger Marie (I342)
 

      1 2 3 4 5 ... 104» Næste»